Naziv projekta:
Povećanje kapaciteta ulaganjem u servisnu radionicu Ivago d.o.o.
Korisnik: Ivago d.o.o.

Naziv projekta: Povećanje kapaciteta ulaganjem u servisnu radionicu Ivago d.o.o.
Korisnik: Ivago d.o.o.

Kratki opis projekta: Tvrtka Ivago d.o.o. je kroz natječaj „Provedba shema za razvoj poduzetništva Razvoj
poduzetništva u gradu Petrinji“, referentne oznake KK.08.2.1.10 prijavila projekt pod nazivom “ Povećanje kapaciteta ulaganjem u servisnu radionicu Ivago d.o.o.” referentne oznake ugovora KK.08.2.1.10.0026. Tvrtka Ivago d.o.o. svoj projekt temelji na povećanje kapaciteta, kako kapaciteta opremljenosti, tako i onih vezanih uz ljudski potencijal tvrtke. Realizacija projekta će uvelike utjecati planirani razvoj tvrtke u narednom razdoblju i intenzivniji nastup na novim tržištima.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Dugoročni cilj tvrtke Ivago d.o.o. je nastaviti ulagati vrijeme, energiju i sredstva u usavršavanje i unaprjeđenje ukupnih znanja tvrtke te na taj način osigurati prepoznatljivu poziciju na tržištu usluga popravaka i servisiranja opreme za ugostiteljstvo i kućanstva. Bitan doprinos cilju predstavlja i ovaj projekt koji čini polazišnu točku za širenje na nova tržišta, posebno u kategoriji suradnje s klijentima iz ugostiteljstva.
Ukupna vrijednost projekta: 285.032,65 HRK

EU sufinanciranje projekta: 197.436,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 1. studenog 2019. do 30. kolovoza 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Ivana Bašić, ivana.basic@ivago.hr, +385 1 2303 228

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Ivago d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eufondovi/esifondovi20142020/opkonkurentnostikohezija/